Erhverv

Det er netop blevet lovliggjort at montere op til hele 400kwp anlæg i Danmark. Aftager man strømmen mens det produceres er man fritaget for afgifter i henhold til elafgiftsloven. Producerer man mere end sit forbrug i en periode, afsættes dette overskud til sit elselskab. Virksomheden får en afregning på 130 øre per kWh de første 10 år og 60 øre per kWh de resterende år af solcelleanlæggets levetid hvis blot tilslutningen sker i 2013. Denne ordning aftrappes gradvist med 0,14kr pr kwh årligt for hvert år tilslutningen sker efter 1 jan 2014.

Gode argumenter

  • Solceller vil give din virksomhed en Grøn profil
  • Bedre balance i CO2 regnskabet
  • En sikker investering
  • Sikre ”ren” energi og gøre en etisk forskel

Naturligvis har solceller en positiv klag i al almindelighed, men det er ikke ligegyldig hvem der monterer og hvad der ligger til grund for valget af produkterne, ordentlig projektering og montage er en tillidssag, vore private kunder har i mange tilfælde understreget via kundetilfredshed undersøgelser og trustpilot at vi er en troværdig medspiller. Vi er endda kåret som ” bedst i kategori” hvilket vi er meget stolte over.

Rent økonomisk er der god grund til at investere i sådan et anlæg. En korrekt optimeret løsning giver det en mulighed for at opnå en forrentning på op imod 10-15% (intern rente) + afskrivningen. Dansk Solar Teknik har stor erfaring med at beregne både ydelse og økonomi i erhvervs anlæg. Bemærk at der i 2013 kan afskrives med hele 115%, denne ordning stopper ved udgangen af året.

Total-Projektering

Vi leverer en løsning der matcher dine ønsker og behov, som del af et projekt eller nøglefærdigt anlæg. Vi ser ikke blot på solcelleanlægget men på hele projektet da man ved eksempelvis at benytte en anden type befæstelse kan spare mandetimer eller materiale omkostninger på resten af projektet og derved opnå den optimale totaløkonomi. Vores eget montageteam har stor erfaring på alle tagtyper er effektive og monterer i henhold til lovens anbefalinger og er detaljeorienterede så det ikke blot ser godt ud men også fungerer optimalt i hele anlæggets levetid. Med ordentlig Koordinering mellem forskellige faggrupper sikrer vi at det går så smertefrit og så effektivt som muligt.

Udgangspunktet er dit nuværende el forbrug, der tages højde for hvornår på dagen og året der forbruges og produceres således det bedste match findes og højeste forrentning opnås. Der laves beregninger b.la i PV-sol der er sammenligningsgrundlag for langt de fleste producenter. Ud fra beregningerne kan man dimensionere anlægget og se hvor stor forskel der er på afkast fra de forskellige producenter

God investering

Solceller er en rigtig god investering, der absolut giver et flot afkast men også er en investering med en minimal risiko, her er ingen mekanik eller sliddele der skal serviceres og udskiftes.

Det er ikke så kompliceret, vi kan beregne anlæggets ydelse meget præcist ud fra location, afgive et tilbud og derefter kan man se hvad hver enkelt kwh koster. Udbyttet af anlægget øges i takt med at elprisen stødt stiger. Etablerings tidspunkt vigtigt fordi afregningstaksten er højest for de anlæg som etableres i 2013. Ved at etablere et solcelleanlæg i 2013 afregnes evt. overskydende strøm med 130øre pr. kwh i 10 år. Afregnings prisen falder år for år med 14øre, allerede i 2014 er afregnings satsen 116øre. At investere i grøn energi for virksomhedens profil kan selvfølgelig altid betale sig også for miljøets skyld. El-priserne forventes at stige med 4 -5 % årligt, hvilket gør et solcelleanlæg til en investering, hvor effekten stiger yderligere, som årene går.

Ren energi fra solen

Energi, der er skabt af et solcelleanlæg, er en af de grønneste alternative energikilder. Allerede fra ca. 1,5 år har et solcelleanlæg sparet mere Co2 end det har kostet at lave det. Det forurener ikke i drift og har en levetid på langt mere end 30år og minimal vedligeholdelse. . Når panelet er tilpas dekraderet, kan glas, aluminium og silicium fra panelerne genbruges hvilket også reducerer belastningen på miljøet. Solceller er designet til at levere energi i mange år hvilket værner om naturen og sikrer en ren fremtid.

Tilfredse kunder - godkendte entrepriser

Uvildige spørgeskemaundersøgelser har løbende været med til at trimme organisationen hos Dansk Solar Teknik, de adspurgte blev bedt om at svare på alt fra første kontakt til support efter anlægget var kommet i drift.

Vores kunder er meget tilfredse og målet om at være førende i branchen er opnået. Specielt fremhæver vore kunder den professionelle holdning og effektive arbejdsmetoder, samt at Dansk Solar Teknik er meget løsningsorienterede og konstruktive igennem hele forløbet. Alle adspurgte kunder vil anbefale Dansk Solar Teknik til lignende projekter og har endda ført os på en 1.plads på trustpilot som bedst i kategori. Vi holder hvad vi lover og lover ikke mere end vi kan holde, respondenterne svarer alle at de har fået deres solcelleanlæg monteret og i drift til aftalt tid.

Lovgivning

Det er tilladt at installerer anlæg op til 400 KW på den timebaserede nettomålerordning. Det vil sige at virksomhedens / husstandens el-produktion og forbrug pr automatik bliver opgjort hver time for time. Man skal ikke betale gængse tariffer, afgifter og PSO af den strøm man bruger i den indeværende time som den bliver produceret. Strømmen som benyttes inden for 1 time, afregnes til fuld takst kr. 2,20 Overskydende strøm afregnes til kr. 1,30 per kWh for den strøm, som sendes ud på el-nettet. Den taksering gælder de næste 10 år for dem, efter 10 år falder afregningen på overskydende strøm til markedspris. Bemærk at afregningsprisen falder år for år, allerede i 2014 er afregnings satsen kr. 1,16 for de næste 10 år frem, efter 10 år falder afregningen på overskydende strøm ligeledes til markedspris.

+45 87 12 00 00
info@dansksolarteknik.dk
    Dansk Solar Teknik ApS
    Erbækvej 14
    8380 Trige