Privat

Boligjob ordningen

Regeringen har genindført bolig-jobordningen også kaldet håndværkerfradraget, hvilket betyder at er gives fradrag på 15.000,- pr person over 18år. Dette gælder for selve montagen.

Timeafregning

Efter regeringen har indført time baseret afregning, får du afgiftsfri strøm hvis du producerer strømmen i indeværende time. Overskydende strøm afregnes til 1,30kr og ved underproduktion opkræves almindelig takst. Dette øger behovet for at optimere anlægget til dit behov, jo bedre du kender dit forbrug jo bedre kan vi matche det med et solcelleanlæg. De fleste energiselskaber er behjælpelige med at definere dit elforbrug set over år og timer. Hvis du installerer et anlæg som kan producerer samme antal KWh som du bruger på et år, må du forvente en afregnings model på: 15-45% til kr. markedspris og resten til kr. 1,30 pr. KWh. Fordelingen afhænger at dit forbrugsmønster. Der kan dog optimeres på flere fronter, bla. Ved at placerer paneler i flere retninger – evt øst/vest – herved får man produktionen fordelt på dagen og vil derfor typisk udnytte anlægget bedre og opnå en bedre forrentning.

Fælles solcelleanlæg til boligforeninger

Det er populært at drive en energivenlig boligforening, og den nye time baseret nettoafregning gør det muligt at installere solcelleanlæg på op til 400kw , og samtidig blive omfattet af ordningen. Før I træffer en beslutning om at købe et solcelleanlæg, vil der uvilkårligt opstå en hel del spørgsmål. For det er ikke lige meget, hvilket anlæg I køber til hvilket byggeri . Vi hjælper jer igennem hele processen. Når I køber et solcelleanlæg hos os, får I vores rådgivning med i købet. Vi hjælper jer med at finde vej gennem den jungle af lovgivning og tekniske specifikationer. Og vi hjælper jer hele vejen både før, under og efter jeres køb. Boligforeninger kan ’sælge’ den strøm, som foreningen bruger til f.eks trappeopgange, kældre, gårdanlæg, cykelkældre m.m. Nettoafregningen for boligforeninger gælder i ti år hvor de sælger deres overskudsstrøm til det offentlige elnet for 1,30 kroner pr. kWh for derefter at købe strømmen tilbage til elprisen . Der afregnes på timebasis, og derfor kan det bedst betale sig at bruge strømmen, når den produceres. Det skal nævnes, at beløbet på de 130 øre langsomt falder år efter år. I 2014 er beløbet for eksempel 116 øre. (Derudover kan boligforeningens beboere sælge deres egen strøm til staten for 1,45 kroner pr. kWh, hvilket kræver bimålere)

Professionel rådgivning

Det kan være svært at overskue hvad der er op og ned, mens markedet bugner af mere eller mindre gennemprøvede teorier. Vi kan skitsere de økonomiske konsekvenser og muligheder der er i projektet for dig. I forbindelse med anskaffelse af et solcelleanlæg, er der mange parametre der kan være med til at gøre investeringen endnu bedre, ved at rådføre sig med en revisor får man belyst sine egne økonomiske muligheder, Dansk Solar Teknik henviser til Revision Limfjorden der er førende på området og de muligheder der her ligger.

+45 87 12 00 00
info@dansksolarteknik.dk
    Dansk Solar Teknik ApS
    Erbækvej 14
    8380 Trige